Is het overkoepelend orgaan dat de volgende ontwikkelingen faciliteerd:

  • In de eerste plaats is dit huisartsinstituut opgericht om de opleiding van basisarts tot huisarts specialist te faciliteren. 
  • Naast deze huisartsopleiding stelt dit instituut zich ten doel het faciliteren van onderzoek en promoveren.- Tevens ondersteund dit instituut nascholingen en accreditatie / registratie
  • Promoten en ondersteunen van opleiding van assistentie in de gezondheidszorg (doktersassistente, Medische secretaresse, praktijkondersteuner)
  • Slide

Derhalve zal dit instituut bijdragen in de kwaliteit van de huisartsen zorg in Suriname met als uiteindelijk doel de hele medische zorg in Suriname te verbeteren.

Over huisartsinstituut Suriname (hisuri)

Het Huisartsinstituut Suriname heeft gestalte gekregen na 2 jaar voorbereiding door de Commissie ter Voorbereiding Huisartsen Opleiding( CVHO). In november 2012 werden de sleutels van het Huisarts instituut Suriname overhandigd door de afgevaardigde van het ministerie van Volks Gezondheid.
Het Ministerie van Volks Gezondheid ondersteunt en faciliteert de huisarts opleiding.

Dit instituut zal staan voor de kwaliteit van de huisarts opleiding en alles wat ermee samenhangt. Het doen van onderzoeken en het promoveren zal worden ondersteund.
De kwaliteit van de medische zorg wordt mede bewaakt door nascholingen, accreditatie en registratie.
Door de globalisatie van de opleidingsnormen zal er ook over de grenzen beter aansluiting zijn met meer mogelijkheden tot kruisbestuiving.

Overall wordt verwacht dat het huisartsinstituut sturend en faciliterend zal zijn voor de ontwikkelingen in de gehele medische zorg

Overall wordt verwacht dat het huisartsinstituut sturend en faciliterend zal zijn voor de ontwikkelingen in de gehele medische zorg